کانال آخرین خبر

اخبار


♦️توییت تازه ظریف: حقایق بزرگترین دشمن عوامفریبی و پوپولیسم است

🔹آمریکا بیش از نیمی از صادرات تسلیحاتی خود را به منطقه ما سرازیر می کند. بیشتر این تسلیحات به دست رهبران بی تجربه و ماجراجویی می افتد که در ارتکاب به جنایات جنگی دست دارند؛ هنوز ایران متهم است که منبع بی ثباتی است. جالب اینجاست که حقایق بزرگترین دشمن عوامفریبی و پوپولیسم است.
@akharinkhabar
تعداد بازدیدها: 189,444