برای استفاده از قابلیت مقایسه کانالها،ابتدا کانال خود را در آن پیدا نموده و روی علامت کلیک کنیدسپس کانالهای دیگر را انتخاب کنید