مرسی تی وی🌿🌺

سرگرمی

مجله خانواده "مرسی تی وی"بر پایه اخلاق،انصاف و احترام به ارزش های جامعه طراحی شده است.

@MER30TVadmin 👈 مدیر مرسی تی وی
۲۱تا۲۲شب

@MTV_ads 👈تعرفه

@MTVadsADMIN 👈ادمین تبلیغاتNotifications

Shared Media 14280

برچسب‌ها:

0
0

0
0

نمودار تغییر تعداد اعضا

نمودار تعداد بازدید پست‌ها

ده پیام آخر

مرسی تی وی🌿🌺 ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
✨🌸🍃🌼🌸🍃🌼🌸🍃🌼
🌸🍃🌼🌸🍃🌼
🍃🌼
🌸

✨ #داستان_شب ✨

لشگر محمود شاه در سومنات بتی یافتند به نام لات.

هندوان به زاری و تمنا از او خواستند تا در برابر ده من زر بت را باز ستانند.

شاه بت را نفروخت و در عوض آتشی بر افروخت و لات را در آن بسوزاند.

یک از سردارانش گفت: زر از بت بهتر بود، کاش بت را به آن همه زر...
تعداد بازدیدها: 12,007

ده پیام پربازدید